Vývoj, výroba, obchodní zastoupení, organizace konferencí, vzdělávání

  • Vývoj a výroba produktů
  • Obchodní zastoupení
  • Organizace vědeckých konferencí
  • Vzdělávání a poradenství
Vývoj a výroba produktů na klíč dle potřeb zákazníka a spotřebitele, s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a technologií, s medicínskou garancí jejich účinnosti a bezpečnosti

Našimi zákazníky jsou farmaceutické firmy a firmy specializované na výrobu a prodej doplňků stravy. Zajišťujeme vývoj produktu od idey kompozice přípravku, přes sestavení jeho správného složení s odborným zázemím o jeho účinnosti a souladu s evropskou a národní legislativou, až po jeho technologické provedení, prototyp produktu, analýzu a přípravu školících a odborných materiálů.

Spolupráce v tomto směru je přísně důvěrná.

Vzdělávání laické I odborné veřejnosti v oblasti doplňků stravy. Spolupráce s médii a organizacemi pro podporu zdraví

Poskytujeme jedinečné, původní informace o klinickém zázemí přírodních látek a jejich využití k podpoře zdraví. Interpretujeme vědecké zázemí přírodních látek do jazyka srozumitelného široké veřejnosti.

Naše původní články, abstrakta z odborné literatury a komentáře jsou otevřeny všem médiím a nevidíme důvod, proč bychom nedali souhlas s jejich zveřejněním.

Vzhledem k široké erudici a různým specializacím členů vědecké rady poskytujeme dle rozsahu poptávky:
– odborné konzultace,
– zpracování vědeckých informací k zadaným tématům
– navrhujeme scénáře pro reportáže v televizi a rozhlase k zadané problematice.

Konference

– Poskytujeme odborníky k zadaným tématům,
– organizujeme semináře pro odborníky i širokou veřejnost,
– organizujeme mezinárodní konference o výzkumu a vývoji s využitím přírodních látek,
– podporujeme vysoké školy a talentované studenty.