• 1

Detoxikaci většinou chápeme jako očistu těla od škodlivých látek a jako hlavní detoxikační orgány vnímáme játra, ledviny a střeva. Skutečně, játra , ledviny a střeva patří mezi nejdůležitější detoxikační orgány, vždyť:

 • – V játrech probíhá ohromné množství biotransformačních procesů, týkající se přeměny živin z potravy a odbourávání škodlivých látek – jedů a léků
 • – Ledviny provádějí kontinuální filtraci krve a odstraňují zejména nízkomolekulární látky – zplodiny metabolismu, látky přebytečné a toxické
 • Střeva jsou úžasným bioreaktorem, v němž dochází díky střevní mikroflóře, působení žluči a enzymů slinivky břišní  k trávení potravy, ale i komunikaci s imunitním systémem, výrobě některých vitamínů, spoustě biotransformací a vylučování nepotřebných, nadbytečných a toxických látek z těla. Jejich činnost může narušit přítomnost patogenů jako jsou patogenní bakterie, viry, kvasinky či parazité.

Redukovat ovšem detoxikaci na tyto 3 důležité orgány je hodně zjednodušující. Neměli bychom zapomínat na další důležité orgány a procesy, jež k detoxikaci přispívají.

 • – Často opomíjený je lymfatický systém a lymfa, která ústí do krevního oběhu. Přitom hraje klíčovou roli v odstraňování zplodin z mezibuněčného prostoru a podílí se na odstraňování nepotřebných a škodlivých látek i zbytků buněk, které se sice neustále obnovují, ale také odumírají. Tisíce lidí nedají dopustit na lymfatické masáže, po nichž se cítí jako znovuzrození a svěží….Proto je podpora činnosti lymfatického systému velmi vítaná a prakticky realizovaná  i u onkologicky nemocných při úhradě zdravotní pojišťovnou.
 • – Nesmíme podceňovat ani lokální překyselení a záněty, které aktivují,  ale i  vyčerpávají imunitu –  zatěžují tělo tvorbou imunokomplexů a zbytky odumřelých buněk tkání a buněk imunitního systému. Zbytky buněk a imunokomplexy  pak musí uklidit enzymy, zejména enzymy štěpící bílkoviny zvané proteázy. Mezi účinné enzymy tohoto typu patří serrapeptáza.
 • – Měli bychom mít také na paměti, že nebezpečným zdrojem našeho vnitřního znečištění jsou tzv. volné radikály – částice s nepárovým elektronem – zejména reaktivní formy kyslíku, jež jsou velmi agresivní a napadají nejen buňky tkání, ale i DNA, což může vést k mutacím buněk a následně i k rakovině. Mohou být také příčinou rozvoje chronických onemocnění jako je artróza ( poškození struktury chrupavek) či ateroskleróza,  kdy v důsledku působení na LDL cholesterol dochází k jeho oxidaci, mikrozánětům stěn cév a posléze vzniku cévních usazenin ve formě aterosklerotických plátů. Volné radikály nás působí i zvenčí prostřednictvím radioaktivního a UV záření. Mohou poškodit oční čočku, v důsledku čehož vzniká např. šedý zákal, nebo i sítnici, což může vést k makulární degeneraci a následně oslepnutí….Mohou vyvolat také rakovinu kůže, zejména nebezpečný maligní melanom, jehož výskyt je stále častější. Zatěžují naše tělo a jeho obranyschopnost.

Je třeba zdůraznit , že tělo se přirozeně zbavuje škodlivých látek a není potřeba v lidech vyvolávat pocity strachu, že každá nečistota přijatá zvenčí nebo vzniklá uvnitř organismu znamená zkrácení života nebo ohrožení zdraví. Existuje však řada faktorů, jenž  jsou pro účinnost detoxikace nepříznívé.

Často jsou zmiňovány tyto faktory zatěžující detoxikační procesy v těle:

 • – Zvyšující se věk  ( účinnost funkce orgánů klesá)
 • – Málo pohybu ( omezení látkové výměny, prokysličení tkání)
 • – Nové látky zatěžující organismus, které tady dříve nebyly ( pesticidy, nanočástice z plastů apod…)
 • – Geny
 • – Značný příjem toxinů a léků
 • – Chronická onemocnění
 • – Infekce
 • – Záněty